სიახლეები

ISO 22000 სერტიფიკატი

კომპანია მანნას, რომელიც 2017 წლის ბოლოს გახდა ISO 22000 მფლობელი, ოფიციალურად გადაეცა საერთაშორისო სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.
საკონტროლო აუდიტი ჩატარდა უშუალოდ TUV SUD-ის აუდიტორების მიერ, რომლებმაც შეისწავლეს და დაადასტურეს მანნას სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის შასაბამისობა ISO 22000 -ის საერთაშორისო სტანდარტთან.
ვულოცავთ მანნას წარამტებას!!!