მანნამ სურსათის უვნებლობის სტანდარტი დანერგა

საქართველოში სამომხმარებლო ბაზარი საკმაოდ პატარაა, ამიტომ მწარმოებლები დაინტერესებული არიან მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქტი შესთავაზონ ადგილობრივ მომხარებელს და იზრუნონ პროდუქტის საერთაშორისო ბაზარზე რეალიზებისთვის. ამისთვის მათ აქტიურად დაიწყეს საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა.