სიახლეები

სინერჯი პაკიტალი მანნას პარტნიორი გახდა

სინერჯი პაკიტალი მანნას პარტნიორი გახდა

2019 წლის აპრილიდან მანნა-ს პარტნიორი გახდა ჩაის განვითარების ფონდი, რომელიც წარმოადგენს სინერჯი კაპიტალის შვილობილ კომპანიას.

ახალი ბიზნეს-პარტნიორის შემოსვლა, განვითარებისათვის საჭირო ფინანსური მხარდაჭერის გარდა, იზრუნებს კომპანიის ორგანიზაციულ განვითარებასა და კორპორატიული მართვის სისტემების დანერგვაზე. ეს გაზრდის ჩვენი კომპანიის შესაძლებლობებს როგორც წარმოების, ისე გაყიდვების მიმართულებით და მოგვცემს საშუალებას, შევიდეთ ქვეყნის საუკეთესო კომპანიების რიცხვში.